Zebra API Doc

zebra.util.shutdownAll

shutdownAll

()

Shut down all active at the given moment tasks body and the given context.